תרופה לניקוז כליות. משפיע גם על הכבד. מנקז דו פזי - דו ערכי. מסוגל לעבוד בשני אברים ביחד. מתאים לדלקת בכיס שלפוחית השתן - ציסטיטיס, וגם באגן הכליה - PILITIS.
נפריטיס - nephritisדלקת הכליה עצמה.
פליטוציסטיטיס - דלקת בשניהם פיליטיס+ ציסטיטס.
ציסטופליטונפריטיס - דלקת בשלושתם.

ניווט בספר