לגברים מעל גיל מסוים יש נטיה לפתח אדנומה לא חייבת להיות ממאירה - קרצינומה.
מתאים לטיפול לכל הגברים מעל גיל 65.

ניווט בספר