מרכיבי המעגל: החומצות של מעגל קרבס -  ACID OF THE  CYTRIC ACID CYCLE.

 

א.  NATRIUM PIRUVICUM INGEEL.

      NATRIUM OXALACETICUM INGEE

להתחלת התהליך דרושים יונים של מגנזיום ומנגן Mn  .Mg , לפיכך מתן יונים אלה משפר התהליך: להוסיף בטיפול הראשון: "MAGNESIUM - MANGANUM - PHOSHORICUM  - INGEEL"

ב. ACIDUM CITRICUM  INGEEL .

ACIDUM CIS ACNITUM  INGEEL     .

ג. BARIUM OXALSUCCINICUM  INGEEL .

ACIDUM  KETOGLUTARICUM  INGEEL    

ד. ACIDUM   SUCCINICUM  INGEEL .

   ACIDUM   FUMARICUM  INGEEL .

 ACIDUM   DL MALICUM  INGEEL   .

מערך הטיפול :
 מתחילים ב  2 - 1 פעמים בשבוע עד לסיום ארבעת הקבוצות. כל קבוצה אחת טיפול של יום אחד. - מסלול של שבועיים עד ארבעה שבועות בהתאמה. לאחר מיכן מסלול יותר קצר של שבוע:

יום א' - א. יום ב' - ב. יום ג' - ג . יום ד' -  ד.

לאחר מכן מנוחה של שבועיים עד ארבעה שבועות. במצב קשה, צפיפות הטיפולים גדולה יותר, וזמן ההמתנה קצר יותר, וחוזרים על הפעולות.
תגובה חיובית - מעבר שמאלה בטבלה. אם יש שיפור עוברים לפעם בשבוע. כאשר יש שיפור סביר, לעבור ל - FORTE ובודדים. אז המסלול נמשך שלושה חודשים. קיימת ערכה בקופסה מוכנה:
INTERMEDIARY CATALYSTS COLLECTIVE PACK OF.