החומר הזה מקטין תגובות יתר אימונולוגית שהם אופיינייות לטיפוסים אלרגיים. מקטין טונוס סמפטתי מוגבר. בדרך כלל טיפוסים שיש להם נטיה לרזון או ירידה במשקל. מעודד בניה של רקמות. אנשים רגישים לחום. טיפוסים היפר אקטיביים, מבחינה פיזית ומבחינה מנטלית. קשיי ספיגה. פגיעה בתהליכים אנבוליים - צמיחה.