למניעת מצב של החמרה. לתת קודם מוקוזה קומפוזיטום, טרטפדריל. ואחר כך תרופה בודדת כמו סולפורCH 6    .

ניווט בספר