גליסמיום. לטיפוס משתמט מבחינות, מחמיר בתנועה, עצבני במצב חרדה, נטייה לבכות.
ארסניקום אלבום, לטיפוס מחושב רגזן וקפדני, עם פחד וחוסר מנוחה, מחמיר בקור.
ארגנטום ניטריקום, לטיפוס עם חששות ודאגות, ההופך עצבני, ופזיז, מחמיר בחום.
30CH , 3 פעמים ביום שלושה ימים לפני.

ניווט בספר