HEPAR SULFUR. 30  שהמוגלה לא תצא החוצה, אלה תיספג חזרה.  5C  - במצב דלקתי מוגלתי. גורם להבשלה של המוגלה.
EUPHORBIUM COMP, לגודש באוזן התיכונה.
אקונייט 6C, לכאב דוקר וקורע, מלווה באי שקט.
בלדונה, לכאב שורף ופועם, עם נטית האישונים להיות מורחבים.

ניווט בספר