נוריטיס -  נוירלגיה, נותר כאב אחרי שדלקת עצב נעלמת, מלווה ברעד של השריר באותו מקום.
 9CH- 5 CH .THUJA

ניווט בספר