בלדונה C30 . מומלץ לא להוריד חום לפני 39.5. בכדי לא להפריע למערכת החיסון בפעולתה.

הורדת חום שלא על ידי תרופות כמו: שימוש במטלית לחה, תה טיליה וכו' אינם מפריעים למערכת החיסון.

ניווט בספר