מיקרה בודד - טיפול בילד היפראקטיבי בן 13 בבריום קרבוניקום. המלצה : להתחיל בפרפרטים נמוכים ולהעלות.: C9, C12 ,C30 ,- אפשר כל יום. להתחיל בפעם בשבוע. הצעה נוספת: 6C, 12C ,30C, כל הדילולים ביחד.

ניווט בספר