קלנדולה 4CHבטיפות כל 4  שעות, טיפול חיצוני חיטוי בתמיסת אם או 94R.

ניווט בספר