לכאב עם נפיחות הנוצר עקב : מכה, חבלה, ניתוח, דלקת.

טראומיל נגד הדלקת הנוצרת מסביב למקום הנפגע, אם זה קשור לפרקים, לשלב עם  ZEEL.

ניווט בספר