קאולופילום  3Cללידה טובה, לפתיחה טובה של הצירים.

טראומיל (טיפות) - לאיחוי התפרים אחרי הלידה.

ניווט בספר