אדם שנחשף לקור יבש, רגיש לקור יבש:  אקוניטום - ACONITUM. או HEPAR SULFUR.
באקוניטום מתחילים לטפל באנשים שקיבלו מכות קור, או/ו הם בשלבים הראשונים של שפעת, או חום גבוה פתאומי.

קור רטוב, טיפוס רגיש ללחות: דולקמרה - DULCAMARA.

ניווט בספר