נותר כאב אחרי שדלקת עצב נעלמת, מלווה ברעד של השריר באותו מקום. 9CH- 5 CH THUJA.

ניווט בספר