טראומיל, או ארניקה טיפול אינטנסיבי מיד לאחר הפגיעה. בהמשך הטיפול  RHUS TOXלמפרק נוקשה. או להמשיך עם טראומיל במשחה + טיפות.

ניווט בספר