פודיפילום קומפוזיטום, לפני ואחרי הניתוח. כדאי לשלב בתוכנית הטיפול מתחומים אחרים של הרפואה הטבעית כגון: תוספות והשלמות מזון, תרכובת צמחים סיניים

ניווט בספר