מסמרים קוצים, - 4CH  LEDUM. מה שיותר פעמים ביום. לחטא עם קלנדולה. אם זה נהפך לאדום, אפשר להוסיף אפיס. לדום טוב גם לעקיצות יתושים במשחה המכילה לדום 4% - 2% .

ניווט בספר