מוקוזה קומפ' + הפר קומפ' + אוביקינון קומפ'+ פולסטילה קומפ', כדאי לשלב בתוכנית הטיפול מתחומים אחרים של הרפואה הטבעית כגון: תוספות והשלמות מזון, מומיו,

ניווט בספר