קפסיקום במשחה בשימוש לכאבים ראומטיים. מיקרה: המשחה עזרה לכאבים נאורולוגיים שהיו שנתיים אחרי שבר.

ניווט בספר