עקב כוויות, מכות שמש או עקיצות. 4CH  CANTHARIS, מס' פעמים ביום.

ניווט בספר