תרופה הומיאופתית בודקים על אנשים בריאים. (בניגוד לרפואה האלופתית). בגיל  18 - 45 , בריאים, יציבים, בלתי סוגסטיבים. 75% מקבלים את התרופה הנבדקת. 25% מקבלים אין בו - פלסבו. למשך חודש ימים.

חומר בלתי טוקסי בדילולים: D1 - D8.

חומר  טוקסי בדילולים: D8 - D12      .

רושמים השפעות פיזיות ונפשיות. הסימפטומים שמופיעים בפלסבו מסולקים מהרשימה.
נסיון קליני - התרופה נבדקת בשטח, על מי היא משפיעה, מי הטיפוס הקליני שמגיב טוב יותר לתרופה. כל זה נכנס לספר התרופות - המטריה מדיקה - MATERIA MEDICA. במטריה מדיקה נמצאים כל הסימפטומים שנצפו על אנשים בריאים.

הסימפטומים שהוזכרו בהוכחות, ומסודרים לפי החלוקה האנטומית של הגוף, נכנסו לספר הניקרא רפרטורי - REPERTORY. בספר זה רוכזו יותר מ 150,000- סימפטומים שונים. כיום הכול ממוחשב. 

(ברפואה אלופתית אין שיטה בדוקה לבדיקת תרופות חדשות שנכנסות לשוק. היא בודקת ומנסה על אנשים חולים)