תאבון, סלידה ממזון מסוים, רצון למזונות מסוימים, קרים או חמים, יבשים או רכים. צרבות, גזים, אפטות בפה, עייפות אחרי האוכל, טחורים.

לדוגמה: סולפור אוהב מתוק. ארגנטום ניטריקום אוהב שוקולד.