מיאסמה היא נטיה גופנית ונפשית – מבנית (קונסטיטוציונלית) לחלות במחלות מסוימות ולא אחרות. הנטייה יכולה להיות תורשתית או נרכשת. רקע תורשתי זה עלול להטות את הגוף למצב מחלה מסוים או לחסום את תהליך הריפוי. תיאורית המיאסמות התחילה עוד בתקופת הנימן, כי אנשים לא הגיבו לפי המצופה.

 

הנימן חילק את כלל האנושות לשלוש קבוצות - מיאסמות:  1. PSORA. 2. SYCOSIS. 3. SYPHILIS.