ההגדרה של מערכת - אוסף של עצמים שפועלים מתוך תלות הדדית להשגת מטרה מוגדרת. בדרך כלל המערכת מורכבת מתת מערכות נוספות. והיא עצמה מהווה חלק ממערכת כוללת יותר.
הקיברנטיקה זאת התורה שעוסקת בתיאור שיטתי של מערכות, ובגלוי העקרונות השולטים בהתנהגות אותן מערכות. במיוחד בכל הקשור בתהליכי תקשורת ובקרה. אחד הדברים שהיא עוסקת הוא ההיזון החוזר - FEEDBACK.