רטיקולו - רשת, רשת תאים המזהה ומנטרלת טוקסינים. תאים שיושבים: בקישרי לימפה, בכבד, בטחול, במערכת העיכול, בריאות. אלה הן הכדוריות הלבנות כגון מקרופגים, נאוטרופילים, לימפוציטים. בכבד נמצאים תאי קופה המיוחדים רק לו. בריאות נמצאים תאים כאלה המיוחדים רק לריאות.