ד"ר רקביק בנה את טבלת ששת הפזות המציגה את התפתחות המחלות בששה שלבים, הפזות מוצגות בששה טורים אנכיים.  שלושה טורים ראשונים הם צד שמאל של הטבלה, בהם הסיכויים לריפוי טובים. טורים 4, 5, 6, מהווים את צד ימין של הטבלה, בה הסיכויים לריפויקטנים או בלתי אפשריים. כמו כן מוצג הקשר בין התפתחות המחלות והמקור העוברי, ב15- שורות אופקיות.