סידרה של 30 הכנות הומאופטיות (פרפרטים). צרוף של כמה תרופות, כאשר כל חומר בדילול מדורג. להומקורד מודליטים דומים של החמרה והטבה, כולם משפיעים על האיבר או קבוצת אברים, אבל ההשפעה שלהם אינה חופפת, אלא דומה או חופפת בחלקה. המטרה לכסות ספקטרום יותר רחב מאשר תרופה בודדת אחת. ככל שיש לנו יותר חומרים באותו מכלול – קומפלקס, גדל טווח הפעולה של התכשיר.

 ההומקורד מכיל מספר תרופות אשר מחזקות אחת את השניה. על ידי צרופן, נקבל חומר חדש, הנותן תוצאה שונה, שלא מושגת ע"י כל אחד מהגורמים הבודדים בנפרד - פעולה חדשה. בציור סכמתי אנו רואים תרופות א, ב, ג, עם שלוש פעולות. תרופות א +  ב  מחזקות אחת את השניה. תרופה ג מחזקת את פעולת א+ב התוצאה היא פעולה חדשה.