מתאים במיוחד לבעיות שלד סקופטיה - נזק בדיסק, חוליה בולטת בעמוד שדרה צווארי. משפר כאבים בצורה יוצאת מכלל. לתת בזמן התקף יחד עם דיסקוס קומפוזיטום. מתאים גם למצב של כאבים לאורך היד - כאבים מוקרנים מהצוואר.

המינון:  15 טיפות, 3 פעמים ביום.

ניווט בספר