SUIS ORGAN PREPARATION.

תרופות הומאופתיות  שלקחו אותן מאברים של חזיר. מאחר שמיבנה האדם קרוב לחזיר.

SUIS INGEEL

אמפולות המכילות דילולים סקלרים:  D10, D30, D200,

SUIS INGEEL FORTE

אמפולות המכילות דילולים סקלרים:,D8, D12, D30, D200,