חיבור של אברים שונים כאשר אבר אחד תומך בשני. ההשפעה של טיפול במערכת העיכול על טיפול במערכת הנשימה.

"ויטאורגן" - קומפלקסים של אברים לטיפול. בטיפולים נעזרים בלוח המלצות היצרן