לאדם עם בעיות יש לו כמות גדולה של טוקסינים ברקמות או בדם. בשיטת ההומאופטיה הקלאסית - הישנה אנו נותנים תרופה אחת בדילול גבוה של :  200 D  או  30 D. התרופה תעשה את האפקט שהיא צריכה לעשות. תאורטית צריכים להשתחרר כמויות גדולות של חומרים או אנרגיות, ואז מופיעה ההחמרה של ההומאופטיה הקלאסית.

בהומאופטיה המודרנית אנו מתחילים בניקוז לפני התרופה הבודדת. אם יש לנו ביצה חסומה, אנו צריכים קודם כל לפתוח תעלות לניקוז. אנו נותנים תרופות אנטי-הומוטוקסיות, לניקוז ושחרור רעלים, הן מגבירות  ההפרשה ונטרול רעלים מסוימים.

1. קומפוזיטים שהם רקמתיים.
2. קומפוזיטים שהם לסטימולציה כללית, לא ספציפית.
1. הרקמתיים.

במצב חסימה, גודש, נפגעים הרקמה או האיבר החולה. התוצאה לאורך זמן היא ניוון. אין להשתמש בקומפוזיטום מסוג זה במצב שהרקמה במצב של היפר עבודה, או היפרטירואידיזם.

2 .