1. גרעין של תרופות הומיאופתיות פשוטות, בדילולים נמוכים, כאשר ההשפעה של אותן התרופות או דילולים, ספציפים לאותה רקמה או איבר, וספציפית לתפקודן. מכיל תרופות דומות ולא זהות, לכיסוי טווח יותר רחב של השפעה. משפיע על מספר רב יותר של מחלות באותו איבר.

2.  גרעין של אורגנותרפיה. מכוון לאותו איבר פגוע. מכיל את האיבר הפגוע או הרקמה. עשוי להכיל גם איברים נלווים הקשורים לאותו איבר.

3. גרעין של קטליזטורים או אנזימים. לעיתים קרובות נפגעים קטליזטורים של מעגל קרבס - קטליזטורים של מערכת הנשימה. שיפור המטבוליזם בתוך האיבר הפגוע.

4. גרעין של ויטמינים. הם נכנסים לתוך קו אנזימים. הויטמינים בדילול נמוך.

5. גרעין של נוזודות.
מכיל דילול של נוזודות לטווח של המחלות שאותן רוצים לנקז. או למניעת מחלות האופייניות לאיבר שאותו מנסים לנקז.
דוגמה: במוקוזה קומפוזיטום שהוא לכל הריריות בגוף, יש נוזודה של קולי בצילינום., מאחר שבדרכי השתן יש לנו ריריות וגם הקולי יכול לתקוף.

6. גרעין של חומרים מעודדי פעילות תאית.
להעברת אנרגיה בתא - אדינוזין טריפוספאט - A.T.P.
ציקליק מתווך בכל מיני תהליכים אנרגטיים - C.A.M.P

קומפוזיטים רקמתיים מכילים 3 גרעינים:
1. תרופות הומיאופתיות. 2. אורגנותרפיה. 3. מעגל קרפס. בנוסף לכל רקמה יש את הפעילות הספציפית שלה, מוסיפים ויטמינים נוזודות.