סידרת ה"קומפוזיטום" - קומפלקסים הומאופטיים בעלי השפעה על רקמות. לעידוד מערכות ההגנה.

ניווט בספר