אסתמה עם התקפים ליליים. ההתקף מופיע בין 2 - 1 בלילה. ההתקפים מאלצים לשבת, כמו באנטימוניום טרטריקום. יש לו קושי להוציא את הליחה כמו באנטימוניום טרטריקום. כאשר הוא משתעל  הליחה עלולה לעוף בגושים. לאנשים הרגישים לקור. רגישים לשינויי מזג האויר. רגישים לרוח קרה.
טיפוס קצר רוח, נוח להתרגז, איריטבילי – חסר שקט, דגדוג, שריפה עם התפשטות, בעל דמיון מפותח וגם פחדן. עלולים להתווסף גם סימפטומים בלב.
אמפולות בדילולD12  , 30D, 200D, D1000  פעם בשבוע (לא יום יום). או פעם בחודש לאחר התייצבות.  אפשר לפצל את האמפולה בתוך כוס מים,  1/3X 3  באותו יום פעם בשבוע.

ניווט בספר