BRONCHUS SUIS INGEEL

ברונכים. לאסטמה עם מרכיב ברונכיאלי דומיננטי. מצב ספסטי של הברונכים. ייצור כמויות גדולות של ליחה באזור הברונכיאלי.

PULMU SUIS INGEEL.

אסטמה כרונית. יוצא מההתקף וניכנס להתקף חוזר. בנוסף למצב הכרוני, יכול להיות רקע ש אמפיזמה. דלקת של הברונכים כל הזמן. התכשיר מכיל בתוכו ריאות וגם ברונכים.

GLANDULA PARATHYROIDEA SUIS INGEEL .

בלוטת הפרה-תירואיד. תרופה למצבי ספזם, קוצר נשימה חזק מאוד. השרירים בברונכים הם חלקים. השריר בכדי להתכווץ זקוק ליונים של סידן. בזמן ספזמים יש שחרור של יונים של סידן המקטינים את הכיווץ. קשור למשק הסידן בגוף, מקטין את הסידן הזמין להתכווצות. הסידן קשור גם לכיווץ שרירים תקין של הלב.

GLANDULA SUPRARENALIS SUIS INGEEL .

בלוטת יותרת הכליה. לאנשים היפראקטיביים מערכת החיסון מאוד אנשים שעברו טיפולים בקורטיזון.

SYMPATERETICUS SUIS INGEEL .

גנגליון העצב הסימפטי. ליתר פעילות ווגאלית של מערכת העצבים הפרה סימפתטית נותנים סטימולציה למערכת הסימפתטית בכדי להחזיר את האיזון, בין שתי המערכות האוטונומיות, בעיקר אם יש לחץ דם נמוך, יתר פעילות ווגאלית, גסטריטיס! לאנשים עם נטיה לחרדות - פעילות ווגאלית, קשורה להפרשה מוגברת.