המינון לכל הסוגים:
אמפולות
, 1 עד 3 בשבוע, או אחת בשבועיים לפי חומרת המחלה.
אפשר לפצל את האמפולה בתוך כוס מים,  1/3X 3  באותו יום.

ניווט בספר