מתאים למחלות כרוניות. מפעיל מערכת ההגנה הבלתי ספציפית, מקרופאגים וכו'. במערכת ההגנה הספציפית לתאים  יש נוגדנים נגד האנטיגן החודר לגוף.

ניווט בספר