1. חלש - MITE   (אמפולות באריזה של 5 יח')

2. בנוני - MEDIUM

3. חזק - FORTE

לטיפול בשלבים הימניים של הטבלה. לטיפול לפני ואחרי טיפול כירורגי. לטיפול אחרי הקרנות.

סכמת הטיפול :

יום א' חלש.
יום ב' בנוני.
יום ג' בנוני.
יום ד'. אם אין תגובה מעלים לחזק. אם יש תגובה חלשה ממשיכים עם בנוני. אם יש תגובה חזקה יורדים למינון החלש.
יום ה' כמו יום ד'.
יום ו' - ז'. הפסקה.
יום א' חוזרים להתחלה כנ"ל.
בעקרון לא להשתמש יותר מידי בטווחי זמן קצרים.
אם מופיע חום ונפיחות של בלוטת הלימפה מחכים יותר.

ניווט בספר