במחלות חוסר של הכבד במצב של בעיות בתפקוד הכבד. מתאים לכולסטרול . 
בצהבת – הפטיטיס, אם יש מצב דלקתי חזק, לא לתת.- במצב דלקתי שקיעת דם גבוהה. מחמיר דלקת בגלל הפר D8 .

אם יש כאבים בצד ימין - הפר או נוקס וומיקה.