טונוס ירוד של הרקטום, אזור הרקטום נהפך למחסן לצואה. תרופה קונסטיציונאלית לעצירות כרונית. מכילה תרופות לעצירות: אלומינה, סולפור, ליקופודיום,  פוספורוס.

אלומינה - לפעילות ירודה של הרקטום, עד כדי שיתוק השרירים של הרקטום.

סולפור -  סובל מהתרוקנות חלקית של הרקטום, צריבה אחרי היציאה.

ליקופודיום - יש איבוד הגירוי ליציאות. לפעמים עווית - ספזם של הספינקטר (הסוגר).

פוספורוס - לעצירות כרונית, בגלל מצב של מעין שיתוק - פרזיס.

מינון : 10 טיפות 3 פעמים ביום.